Forskning viser en organisasjons evne til innovasjon er en viktig faktor når unge arbeidstakere velger arbeidsplass. Samtidig ønsker de også å bidra til å utvikle organisasjonen de jobber i. Men hvordan kan Millenniums generasjonen, dagens unge arbeidstakere, være en kilde til innovasjon? Hvordan får man utnyttet potensialet?

Hva driver Millenniums-generasjonen?

«Unge arbeidstakere i dag er langt mer utålmodige enn hva deres forgjengere var. Millenniums-barna ønsker å få ansvar og eierskap til sitt arbeid fra starten av.»

I sommer la Forbes (2017) ut en artikkel hvor fire viktige punkter ble fremhevet som drivere for dagens unge arbeidstakere. Forfatteren (Vanderbloemen) mener at for å tiltrekke og beholde arbeidstakere i dag må man tenke annerledes enn hva man har gjort tidligere. Det er for eksempel langt viktigere for unge arbeidstakere å finne et overordnet mål og mening med selskapet de jobber for: Millenniums generasjonen er opptatt av å bidra til å gjøre verden bedre.

Videre vil nok mange arbeidsgivere finne at unge arbeidstakere i dag er langt mer utålmodige enn hva deres forgjengere var. Millenniums-barna ønsker å få ansvar og eierskap til sitt arbeid fra starten av. Det er ikke et ønske, men nærmest en forutsetning for å kunne yte i jobben – og noe som påvirker hvordan man er som leder. Det fører blant annet til at man må utøve en høy grad av tillit og i større grad stille seg i rollen som støttespiller fremfor rollen som sjef. Dette er bare noen av mange faktorer som spiller inn når unge arbeidstakere skal velge en jobb, og prestere når de har fått den.

Innovasjon blant unge arbeidstakere

«78 % av unge arbeidstakere sitt valg av arbeidssted vil være sterkt påvirket av organisasjonens innovasjonsrykte.»

En gladnyhet er at unge arbeidstakere er opptatt av innovasjon og organisasjonens utvikling. Deloitte (2014) har hatt en stor undersøkelse på Millenniums-generasjonen, og de kommer frem til at hele 78 % av unge arbeidstakere sitt valg av arbeidssted vil være sterkt påvirket av organisasjonens innovasjonsrykte. Samtidig er de opptatte av å bidra til sin organisasjon og samfunnet rundt dem. Dette er kombinert med en bedre forståelse for innovasjon og innovasjonsarbeid enn tidligere generasjoner. Mye ligger altså til rette for at en ung ansatt kan være en driver for innovasjon og utvikling i et selskap. Spørsmålet som gjenstår å besvares er hvordan man faktisk kan få det til.

Frokostseminar med fokus på innovasjon, ledelse, og Milleniums-generasjonen

«Som leder, og kanskje også gründer, må man vite akkurat hva som gir bedriften et konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet.»

Det er veldig mange eksempler på hva som skal til for å tiltrekke seg og få utnyttet det fulle verdiskapingspotensialet til Milleniums-generasjonen. Det er ikke lett. Men det er helt nødvendig. I følge forskning publisert i Harvard Business Review (2016) kommer det frem at med en aldrende arbeidsstokk er det enda viktigere enn noen gang å kunne tiltrekke seg ung arbeidskraft. Som leder, og kanskje også gründer, må man vite akkurat hva som gir bedriften et konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet. Og når man har gjort det, må man også vite hva som skal til for at den nyansatte skal kunne yte og bidra.

Anna Gunningberg, daglig leder i Trainee sør, er nok i en særstilling. Det er nok ikke mange i Agder som har hatt så mye kontakt med Milleniums generasjonen på arbeidsplassen som henne. I løpet av sine 7 år i bedriften har Anna vært med å ansette, følge opp, og lede over 100 traineer. De har alle falt innunder kategorien Millenniums-barn.

Erfaringene Anna tar med seg fra sin rolle som leder i Trainee Sør kommer godt med når man spør seg selv hvordan Millenniums-generasjonen kan være en styrke og et bidrag på arbeidsplassen. Spesielt når det kommer til innovasjon. Derfor er det ekstra gøy at det er nettopp Anna som tar ordet på frokostseminaret som finner sted 15. November klokka 08:30.

På frokostseminaret får vi også innsikt i hvordan Durapart har benyttet seg av ung arbeidskraft for å skape innovasjon. De har ansatt traineer fra Trainee Sør for å drive selskapet mot innovasjon og nyskaping. Vi får høre hvordan de har funnet løsninger og hvilke erfaringer de har gjort seg.

Du kan finne påmelding og mer info her!

PS: det blir gratis mat og drikke!

    Trainee Sør logo

Referanser

Deloitte. (2014, Januar). Big demands and high expectations: The Deloitte Millennial Survey. Hentet fra Deloitte: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-dttl-2014-millennial-survey-report.pdf

Deloitte. (2014, April 1). Millenials a Catalyst for Innovation: CIO Journal. Hentet fra The Wall Street Journal: http://deloitte.wsj.com/cio/2014/04/01/millennials-a-catalyst-for-innovation/

Rigoni, B., & Adkins, A. (2016, Mai 11). What Millennials Want from a New Job. Hentet fra Harvard Business Review: https://hbr.org/2016/05/what-millennials-want-from-a-new-job

Vanderbloemen, W. (2017, Juli 25). What I’ve Learned From 7 Years Of Leading Millennials. Hentet fra Forbes: https://www.forbes.com/sites/williamvanderbloemen/2017/07/25/leading-millennials/2/#3548c11d6556