I løpet av Gründeruka Agder holder Futerrapartner Innoventi foredrag og workshop om bærekraftige visjoner. De setter søkelyset på et høyst aktuelt tema: hvordan man skaper visjoner som har effekt.

Det er bra å være visjonær!

«En god visjon får folk til å heie på laget, og ansatte til å blø for drakta…» – Innoventi

Vi spurte Innoventi hvorfor de mener Gründere bør tenke på visjon. De trakk frem flere viktige funksjoner en visjon har i gründerskapet:

«Gründere forelsker seg ofte i sin egen idé. Men selv tilsynelatende fantastiske produkter og tjenester kan slå feil. Derfor er det nyttig å ha en visjon som strekker seg forbi motbakker og nederlag, og forteller deg hvorfor det er viktig å fortsette.

For en investor kan en visjon fortelle om gründeren er verdt å satse på eller ikke.

Kunder kjøper ikke bare et produkt eller en tjeneste. Vi kjøper opplevelser, følelser eller løsning på et problem. En visjon gir kunder en større grunn til å velge akkurat deg.»

Disse refleksjonene støttes av forskningen på visjoner og lederskap. En studie av Kouzes og Posner (2009) viser at hele 72% ønsker at sin leder er visjonær. Dette understrekes videre av Jan Kjetil Arnulf ved Handelshøyskolen BI (2014), som sier at de fleste som går inn i en jobb – om det er medarbeidere eller ledere – vil spørre seg hvorfor bedriften driver med det den gjør. Ikke bare vil den kunne være en ledestjerne for ansatte og ledere i en bedrift, men den vil også kunne hjelpe gründere i å holde motivasjonen i tøffe tider, finne investorer, og tiltrekke seg kunder. Det er derfor helt klart at det er viktig for både gründere og etablerte bedriftsledere å ha en klar fremtidsvisjon. Dette er ikke lett, og noe av det ledere sliter mest med er å kommunisere et bilde av fremtiden som trekker andre med – som appellerer til hva andre ser og føler (Kouzes & Posner, 2009).

Innoventi sin workshop vil kunne legge grunnlaget for at du sikrer en effektiv og god visjon for din bedrift. De mener at en god visjon får folk til å heie på laget, og ansatte til å blø for drakta. I tillegg er den kort og lett å huske.

Visjoner må være bærekraftige!

«Hvis visjonen din bidrar til å løse et problem, og samtidig skaper en litt bedre verden, øker sannsynligheten for at bedriften din ikke bare overlever, men kan bli en suksess.» – Innoventi

I følge FN (2017) handler bærekraftig utvikling om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Dette er Innoventi enige i, og de presiserer at en bærekraftig tenkning og visjon er helt avgjørende for en bedrifts overlevelse og suksess:

«Bærekraft handler om å ta hensyn til mennesker, miljø, kultur og økonomi. Vi må leve slik at andre mennesker og kommende generasjoner kan få det minst like godt som oss. I dag bruker vi opp, ødelegger og skader ressurser i stor skala. Det er behov for radikal forandring på en rekke områder. De som tør å vise vei i riktig retning, er også de som former fremtiden.

Hvis visjonen din bidrar til å løse et problem, og samtidig skaper en litt bedre verden, øker sannsynligheten for at bedriften din ikke bare overlever, men kan bli en suksess.»

Påmelding til Workshop

 «Workshopen passer for gründere, eiere og ledere i private og offentlige virksomheter. De kan forvente å bli inspirert, og få tid og mulighet til å jobbe med sin egen visjon» – Innoventi

Om du ønsker å delta på Innoventis workshop, kan du melde deg på her! Begrenset antall plasser.

PS: Du kan forvente å bli inspirert, og få tid og mulighet til å jobbe med din egen visjon