Har du lyst til å bidra med arrangement om entreprenørskap under Gründeruka?

Da er du hjertelig velkommen til å bidra til en spennende uke med fokus på kreativitet, forretningsutvikling, entreprenørskap og omstilling!

Gründeruka er Norges svar på Global Entrepreneurship Week (GEW).

Målet er å mobilisere til gründerskap og vekstkraftige nyetableringer.

Se eksempel fra fjorårets program her.

Forslag til arrangement sendes inn her