Foto: Elias Lien, fra Sørlandet Kunnskapshavn i 2015

I 2017 blir Gründeruka Agder avholdt for tredje gang, og kan derfor snart sies å være tradisjon. Første gang var i november 2015. Et bredt regionalt partnerskap var involvert i planleggingen og gjennomføringen, med Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune som hovedarrangør. Den gang var det hele 55 arrangementer spredt over hele Agder, fra Setesdal i nord til Risør i øst og Sirdal i vest. Totalt 45 virksomheter var involvert som arrangører, enten alene eller i samarbeid med andre.

Foto: Tine Mette Falck, fra Åpningsarrangementet 2016

I 2016 var det derfor mye å leve opp til, men 1700 gründere, elever, innovatører, virksomhetseiere, studenter, arbeidstakere m.fl. deltok på arrangementene, og vi greide å skape mye entusiasme og engasjement i hele Agder. Tematikken varierte med temaer som markedsføring, bærekraft, økonomi, nettverk, reiseliv og mye mye mer. Mulighetene og utfordringene Gründere og innovatører står utenfor er mange og nyanserte, og ved å skape et bredt spekter av aktiviteter på Gründeruka kan vi møte Gründerne med inspirasjon, verktøy og nettverk på det stadiet de er i Gründerskapet. Som alle Gründere og nyetablerte bedriftseiere har erfart er det mye læring underveis – noe også prosjektgruppa og arrangørene får erfare i prosessen om å skape Gründeruka.

Nå er 2017 på arbeidsbrettet og vi håper på å ta med oss det vi har lært fra de to forgående årene, og dermed gjøre dette til den beste Gründeruka hittil. Vi satser på en uke full av nyttige workshops, samlinger, foredrag, og aktiviteter. Arbeidet preges fremdeles av bredt samarbeid, noe som er helt avgjørende for å skape en god Gründeruke. Kontakt oss gjerne om du har en idé til et arrangement, ønsker å være arrangør, eller har ønsker og håp for Gründeruka Agder 2017.

Målet er å fremme Gründerskap på Agder, og vi gleder oss. Hold av 13. – 19. november 2017 og bli med!

Påmelding av arrangement