Tine Sundtoft presenterer

Tidl. klima og miljøminister Tine Sundtoft kommer til Næringslivsdagen. Foto: Zero Emission Resource Organisation

 

Gründeruka hadde ikke vært den samme uten den store Næringslivsdagen. Arrangementet foregår på Sam Eyde Videregående Skole, og muliggjør et møte mellom elever, politikere, og næringslivet i regionen. Sammen setter de lys på tre bærebjelker i Gründerskap: forretning, fremtid, og fag.

Påmelding finner du her

Forretning: Ungdomsbedrift og Voksenbedrift

Noe av det beste med Næringslivsdagen er at parallellene mellom utdanning og arbeidsliv forsterkes. Vi fokuserer på muligheter og utvikling noe som reflekteres i årets tema: «Utdanning av fremtidens verdiskapere». Men i mange tilfeller så er kanskje ordet «fremtidens» overflødig i denne tittelen. Noen av elevene på skolen er allerede aktive i næringslivet med sine ungdomsbedrifter. Lunchen under Næringslivsdagen leveres blant annet fra en av skolens ungdomsbedrifter.

Samarbeid preger mye av næringslivet i Agder, og tette bånd mellom utdanning og bedrifter, unge og voksne vil bidra et Agder som utvikler seg og skaper fremtiden.

Fremtid: Østers og Grønne løsninger

Det er ingen tvil om at aktørene på Næringslivsdagen er opptatt av fremtiden og muligheter. Spesielt viktig i år er fokuset på grønne løsninger og kompetansebehovet i fremtiden. På programmet står foredrag med tidl. klima- og miljøminister nå Fylkesrådmann i Vest-Agder Tine Sundtoft, miljøstiftelsen Zero og Nye Veier. I tillegg til møter med gründerbedrifter som «Too Good To Go» og «Norwegian Shores» – som begge fokuserer mat i et grønt perspektiv. Sistnevnte vil også ha en egen østersstand i pausen – som trolig vil være grunn nok til å være med.

Innovasjonsprisen vil i tillegg bli levert ut av fylkesordfører i Aust-Agder Fylkeskommune, i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Prisen deles ut til vinneren av innovasjonscamp, hvor 150 elever deltar og konkurrerer, et arrangement i regi av Ungt Entreprenørskap. Man kan kanskje si at fremtiden er i fokus i dobbel forstand? Både i form av fremtidens næringsliv, og fremtidens Gründere.

Fag: mat, mekk, og makeover

Det er ingen tvil om at næringslivet har en enorm bredde og dybde – noe som ikke ser ut til å forsvinne i den nærmeste fremtid. Arbeidet som gjøres på Sam Eyde VGS reflekterer i stor grad samfunnet elevene en dag skal lede og forme. Dette vises også igjen i programmet for Næringslivsdagen; bilfag, byggfag, restaurant- og matfag, elektrofag, og frisørfag.

Deltakerne på arrangementet vil bli kjent med skolen og arbeidet som gjøres der. Visste du at Sam Eyde har et eget verksted som fungerer som praksisarena? Vi viser det stolt frem på Næringslivsdagen – hvor næringslivet møter elever og vi får sett arbeidet som gjøres i fagmiljøene.

Blir du med?

Arrangementet er rettet mot alle oss som er interesserte i det lokale næringslivet; ansatte i privat og offentlig sektor, ledere og politikere. Vi håper du ønsker å ta turen! Påmelding finner du her.