17:00 (Sørlandsporten Næringshage, Risør) Gründerskap og muligheter for blå vekst

, ,
wave ocean

NIVA (Norsk Institutt for Vannforskning) presenterer sin mulighetsrapport, og gründerne bak futurelab.no gir innspill på deres kamp mot mikroplast i havet.

Presentasjon av Mulighetskartlegging for kystbaserte næringer i Agder – med særlig fokus på Risørs mulighetsrom. Kartleggingen ble ferdigstilt tidligere i år og presenteres av forsker Øyvind Kaste fra NIVA

Gründerskap i praksis – en presentasjon av FutureLab.no ved prosjektleder og produsent Rolf-Ørjan Høgset

Arrangører: Risør Kommune, Sørlandsporten Næringshage, Niva, Futurelab

Dato: 14.11.17

Klokkeslett: 17:00-19:00

Sted: Sørlandsporten Næringshage, Prestegata 7, 4950 Risør

Påmelding: me@sorlandsporten-naringshage.no

 

Kvalifikasjoner

Publisert

14. oktober 2017