09:00 (KKG, Kristiansand): Syretest av forretningsideer for ungdomsbedrifter i Vest-Agder

, ,
09:00 (KKG, Kristiansand): Syretest av forretningsideer for ungdomsbedrifter i Vest-Agder

Hver ungdomsbedrift vil møte et panel bestående av fagpersoner/ repr. fra lokalt arbeids- og næringsliv med kompetanse innenfor ulike deler av forretningsutvikling. Til dette møtet forventes det at elevene har forberedt en presentasjon av egen bedrift på maks 5 minutter. Deretter er det satt av 10 minutter til dialog mellom panelet og bedriften, knyttet til bedriftens virksomhet.

Arrangør: Ungt Entreprenørskap Agder i samarbeid med Handelshøyskolen BI Stavanger

Dato: 15.11.17

Klokkeslett: 09:00 – 11:30

Sted: Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), Kristiansand

Påmeldingsfrist 01.11.17

Påmelding her

Arrangementet er kun for inviterte elever i videregående skole.

Kvalifikasjoner

Publisert

4. oktober 2017