09:00 (Sørlandsporten Næringshage, Risør)- Fra idè til marked

Veien fra ide til marked starter med å la kundene avgjøre om ideen din er god. På samlingen vil du lære hvordan du kan gå frem for å teste og videreutvikle ideen din, og hvordan Innovasjon Norge kan hjelpe deg på veien. Arrangør: Innovasjon Norge Dato: 14.11.2017...

16:00 (Coworx, Kristiansand): Gründerukas ‘grande finale’

Etter en hektisk og intensiv gründeruke runder vi av med en avslappende og rolig avslutning. Dette skjer på Coworx i Kristiansand hvor vi får høre gründerhistorier med et internasjonalt fokus. Etter litt faglig blir det pizzaservering, før vi trekker ut på byen i...

20:00 (Charlie’s bar, Kristiansand) Gründerpub

Et åpent og uformelt møtested for alle som er interessert i entreprenørskap. Hyggelig arena med vekt på nettverksbygging gründere imellom, men også for investorer, folk fra etablert næringsliv og offentlig virkemiddelapparat. Gratis inngang, men kotymen er at man...

19:30 (CoWorx, Kristiansand): Gründerkveld

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Kristiansand kommune med gode samarbeidspartnere inviterer til Gründerkvelden. Denne kvelden er temaet innhenting av kapital, med opplevelser og erfaringer fra gründere. Hvordan oppleves det for en gründer å hente inn...

17:00 (Sorenskrivergården, Grimstad): Introduksjonskurs Smart-Start

Kurset inneholder praktisk orientering om bedriftsetablering, forretningsplanlegging samt informasjon om aktører i det lokale virkemiddelapparatet som arbeider med tilrettelegging, veiledning og støtte til deg som nyetablerer. Arrangør: Aust Agder Fylkeskommune Dato:...

18:00 (Kaffihjørnet, Handelsparken i Lyngdal) Gründertreff Lister

Har du lyst til å treffe andre gründere og utvide ditt nettverk? Dersom du er en forretningsskaper som enten er helt “fersk i gamet” eller har holdt på en stund, er du hjertelig velkommen! Programmet for kvelden er variert og tar sikte på å gi deg påfyll og...