Foto: Ungt Entreprenørskap Agder, Syretest av forretningsidéer v/Møglestu VGS i 2016

En av årets arrangører er Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Det er et langsiktig mål for UE å bidra til økt etablering, samt innovasjon og forretningsutvikling i virksomheter på hele Agder. De mener at dette arbeidet starter allerede i skolen, og UE bidrar som en av flere arrangører av Gründeruka.

UE Agder har flere arrangementer under Gründeruka 2017. Disse arrangementene er lukket på grunn av prioritert elevdeltakelse, men gjennomføres i samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv, og skoler. En av disse aktivitetene er «Syretest av forretningsidéer».

Syretesting av forretningsidéer

Elevene får her muligheten til å arbeide med sin bedrift og forretningsidé sammen med lokalt næringsliv. Etter en kort presentasjon av sin bedrift og produkt vil elevene få tilbakemelding og ‘syretesting’ i dialog med representanter fra lokalt arbeids- og næringsliv som fungerer som rådgivere i panelet. Formålet er at ungdomsbedriftene skal få konstruktive tilbakemeldinger både på styrker og hva de bør jobbe mer med. I forkant av syretestingen er det mange Gründeraktiviteter elevene jobber med, deriblant forretningsidé, formål/visjon, økonomi, produktutvikling, verdiløfte, salg og bedriftens bærekraft. Ønsket er å etablere og trigge et tankesett rettet mot problemløsing, kritisk tenkning, risikovilje, personlig initiativ, samarbeidsevne og rollefordeling, samt økt forståelse for hvorfor og hvordan bruke nettverk. Arbeidet UE gjør engasjerer elever og skoler, og funker som et viktig bindeledd i jobben med å fremme Gründerskap i Agder.

Vi ønsker både elevene, rådgiverne, og Ungt Entreprenørskap lykke til under Gründeruka Agder 2017!